ARKIFOTO database

Velkommen til ARKIFOTO

ARKIFOTO er en bildedatabase over norsk arkitektur. Basen er laget i samarbeid mellom Arkitekturmuseet, Norske Arkitekters Landsforbund og Husbanken.

Bruk av fotoene i lavoppløselig versjon er tillatt til
privat og studieformål. Til kommersielle formål må
høyoppløselige versjoner bestilles.

All digital lagring av bilder uten opphavsretteierens tillatelse betraktes som ulovlig.

Welcome to ARKIFOTO

ARKIFOTO is an image database for Norwegian
architecture.
The construction of the database is a collaboration
between the Norwegian Museum of Architecture,
the National Association of Norwegian Architects and
the Norwegian State Housing Bank.

Use of the photos in low resolution for private
and study purposes is permitted. High resolution
images must be ordered for commercial use.
All digital storage of images without the consent
of the copyright holder is considered illegal.

Oppdatert: 03.11.2006

Updated: 2006-11-03


Polydoc Web Copyright 2001-2003 Redorom InfoSystems All rights reserved.